Vés al contingut (premeu Retorn)

FAQ's

PAE's

PMF - Preguntes més freqüents

Com pots ser tutor del practicum extern al Grau en òptica i optometria?

Consulta aquest apartat 


Necessito un estudiant en pràctiques, què puc fer?

El més ràpid i àgil és posar un anunci a la nostra Borsa de Treball: https://footlaboral.upc.edu

 

Un cop publicada l’oferta, quin procediment es segueix per a cobrir la plaça?

Un cop validada pel gestor de la FOOT, l'oferta es farà pública i estarà activa durant 4 mesos. Els estudiants interessats podran contactar per telèfon i/o correu electrònic amb la persona responsable de l'oferta.

 

Es pot fer un CCE amb una empresa familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa si l'empresari i l'alumne tenen una relació de parentiu fins a un segon grau.

 

Quins són els avantatges d’un conveni de cooperació educativa?

No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014) i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.

Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.

La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat.

El conveni es pot rescindir, modificar o, si és posible, ampliar en qualsevol moment.

 

Si no m’acaba d’agradar l’estudiant, què puc fer?

En qualsevol moment es pot rescindir el conveni. Només cal lliurar el document diligència de baixa, amb el motiu de la baixa, la data i les signatures de l’empresa i l’estudiant.

 

Quin és el màxim d’hores que un estudiant pot fer en la modalitat de conveni?

Grau de 240 crèdits ECTS: màxim 900 hores per curs acadèmic.

Màster de 60 crèdits ECTS: màxim de 600 hores per curs acadèmic

 

El curs acadèmic va de 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

 

Pràctiques CURRICULARS que són?

L'estudiant podrà reconèixer 12 o 18 ECTS optatius per pràctiques externes tenint en compte que 1 ECTS equival a 30h de feina. Aquestes pràctiques seran prèviament matriculades i seran curriculars a tots els efectes.

La dedicació de l'estudiant ha de ser compatible amb els seus estudis. Les pràctiques en empreses són complementàries als estudis d'Òptica

 

Quins costos están associats a un conveni de cooperación educativa?

En compensació pel treball realitzat, i d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa, aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat entre 8 i 20€/hora (tot i que s'accepta 6€/h), en concepte de borsa o ajut a l'estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni. Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya facturarà directament a l'empresa el 15,7% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. El cost total que l'estudiant representa per a l'empresa és l'import total de la beca, el 15,7% d'aquesta quantitat i la quota al Sistema de la Seguretat Social.

L'empresa haurà de fer una retenció mínima de IRPF vigent

 

Quina cobertura territorial te l’assegurança escolar?

L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el que realitzi la pràctica.

 

Queda cobert l’estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments?

Tots els desplaçaments quedaran coberts per l'assegurança escolar sempre i quan estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin dins el territori nacional.

.