Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats i tipologia

PAE's

Modalitats. Pràctiques curriculars i extracurriculars.

Pràctiques Curriculars: són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen. Les pràctiques externes s'han de realitzar per la totalitat dels crèdits marcats al pla d'estudis

  • PLA 2009: El nombre de crèdits optatius a matricular en concepte de pràctiques acadèmiques externes ha de ser d'un mínim de 12 ECTS (360 hores) i d'un màxim de 18 ECTS (540 hores), podent-se matricular en blocs de 6 ECTS (180 hores) fins a completar el total de crèdits necessaris.
  • PLA 2020: Tots els estudiants cursaran 18ECTS obligatoris a 4rt curs, preferentment en una de les òptiques del patronat (aquests ECTS no es poden reconèixer per experiència professional).

Pràctiques extracurriculars: L’estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic; però sí que s’incorporaran al Suplement Europeu del títol. Si l'estudiant fa pràctiques dins d'un programa de mobilitat i en aquell quadrimestre/curs no té matrícula, haurà d'abonar els serveis administratius.

Hores màximes que es poden realitzar: 900h per curs acadèmic i 1800h en el total dels estudis

Tipologia de les pràctiques:

Pràctiques a entitats col·laboradores, en empreses, institucions i entitats públiques i/o privades, d'àmbit
nacional, excepte als centres assignats exclusivament per al Màster consultar relació de centres

 
Pràctiques a la pròpia Universitat (CUV)  es garantirà que la formació rebuda i les tasques que es desenvoluparan están plenament relaccionats amb els coneixements adquirits als estudis cursats. En cap cas, les tasques de suport a la docència es podrán considerar pràctiques externes. Es poden fer entre 3 i 18 crèdits de PAE's al CUV (tot i que la matrícula haurà de ser mínim de 12 crèdits), en blocs mínims de 3 crèdits (90 hores).

  • Es poden fer pràctiques d'optometria i/o de gestió.
  • Si teniu interès en qualsevol de les dues modalitats que es proposen, adreceu-vos a recepció del CUV (presencialment o a cuv.info@upc.edu) mostrant el vostre interès.
  • Per fer les pràctiques d'optometria s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics.
  • Per fer les pràctiques de gestió s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics o be haver cursat prèviament el cicle formatiu d'òptica d'ullera.

Més informació a https://cuv.upc.edu/ca/docencia/grau/practiques-externes-pae/practiques-externes-pae


Pràctiques internacionals, com les pràctiques que l'estudiantat o Erasmus realitza com a continuació d'una estància en una altra universitat; les que l'estudiantat fa mitjançant beques d'altres entitats i a les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les que realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hi hagi una universitat estrangera com a soci.

Important: l’estudiant ha de tenir contractada una assegurança de viatge, atès que no queda cobert amb l’assegurança escolar que només té cobertura al territori nacional.

Règim econòmic. Preu orientatiu.

La normativa estableix que l'estudiantat te dret a percebre, una aportació econòmica de l'entitat col·laboradora en concepte de borsa d'ajut l'estudi. Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades.

El preu orientatiu és d'entre 8 i 20 euros l'hora, i la FOOT estableix un mínim de 6 euros l'hora. Les pràctiques del màster no són remunerades.