Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual / Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE's) / Normatives i documents

Normatives i documents

 

QUÈ SÓN? Objectiu

 
L'objectiu de les practiques en empreses és, per una banda, oferir a l'estudiant la possibilitat de treballar durant un període de temps en una empresa i, per tant, completar la seva formació amb experiència professional. I per altra banda, la Universitat utilitza aquesta col·laboració com a una excel·lent eina de verificació i adequació dels seus ensenyaments a les necessitats de les empreses

 

EXCEPCIONS: Queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis, per exemple, les tasques de suport administratiu o de suport a la docència

 

Aquesta activitat queda regulada segons el Reial decret 592/2014 pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, mitjançant la firma d'un acord (conveni de cooperació educativa) on queden recollits els compromisos que assumeixen les diferents parts implicades (estudiant, empresa i universitat) El projecte formatiu forma part d’aquest conveni. És un requisit indispensable que l'estudiant compleixi els requisits acadèmics de la seva titulació.  La gestió administrativa d’aquests convenis recau en la FOOT.

COM INICIAR UN CONVENI?: Si tens una empresa per iniciar i vols iniciar un conveni (que es tramitarà a través de e-secretaria) has d'informar-nos obrint un ticket a gestio.academica.foot@upc.edu de les dades següents: Empresa/CIF/Raó Social/Representant legal/DNI/e-mail/tutor empresa/DNI tutor/e-mail tutor/Tipus pràctiques/hores totals/ECTS a matricular/Data inici/Data fi/ajut estudi € per hora

Documents annexos

Normativa UPCNormativa FOOT
Normativa Normativa FOOT
Documentació (a través de PRISMA/e-secretaria)
Manual de l'estudiant per a la gestió de convenis  Recull de manuals i FAQs

Manual per al tutor/a d'empresa

Manual per al tutor acadèmic UPC

Diligència de baixa
Documentació només per a pràctiques al CUV
Conveni Cooperació Educativa Projecte formatiu                       
Registre d'acollida Diligència de baixa
Formularis al finalitzar les pràctiques
Autoavaluació estudiant GRAU
Autoavaluació estudiant MASTER