Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual antiga proposta / Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE's) / Requisits i límits de dedicació

Requisits i límits de dedicació

PAE's

 Requisits. Límits de dedicació

 

Els estudiants de grau podran fer pràctiques externes a partir del sisè quadrimestre i, per poder cursar-les, han de tenir superats un mínim de 120 ECTS, superada l’avaluació curricular de primer curs i complir els requisits entre assignatures. L’estudiantat de màster està exempt d’aquest requisit.

 

 

 

MÀX 900 HORES
X CURS

Com a norma general, podreu realitzar com a màxim 900 hores de pràctiques acadèmiques externes per curs acadèmic (període comprés entre el 16 de setembre d'un any fins el 15 de setembre de l'any següent).

MÀX HORES
X TITULACIÓ   

El nombre d'hores de dedicació a les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) que un estudiant pot dedicar al llarg dels estudis serà com a màxim i en funció de la duració en ECTS del pla d'estudis de:

 

GRAU 240 ECTS: màxim 1.800 hores

Master de 60 ECTS: màxim de 600 hores.

 

Les pràctiques externes, tant les curriculars com les extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic dels estudiants. Els centres docents, en funció del rendiment dels estudiants, podran establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.

Poden participar en convenis de cooperació educativa tots els estudiants matriculats en qualsevol centre docent depenent de la UPC.

Els centres docents podran establir limitacions o fins i tot denegar la posibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiments dels estudiants.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L'estudiant deurà prendre la decisió al moment de sol·licitar les pràctiques..