Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques i ajuts a l'estudi

Definició de conceptes

Una beca i/o ajut a l'estudi és una subvenció econòmica que alguns organismes oficials ofereixen als estudiants, en determinades condicions, en el marc de les seves polítiques socials de suport a la formació.

Característiques

Les opcions per finançar els estudis a la UPC són diverses. En aquesta pàgina trobareu informació actualitzada sobre diferents convocatòries per sol·licitar beques i ajuts a l'estudi i per a la mobilitat que us ofereixen la Universitat i altres organismes.

Procediment i terminis

REQUISITS
Per gaudir de beca cal complir uns determinats requisits, que es poden consultar a https://www.upc.edu/sga/ca/bequesEstudiants de nou ingrés

1r.  Consultar amb el personal de gestió acadèmica com s'ha de formalitzar la matrícula amb beca.  Es pot fer:

  • Matrícula Ordinària: la modalitat de pagament pot ser en "efectiu" o "domiciliada" i la matrícula es fa sense descompte per beca.  Si es presenta la sol·licitud  i posteriorment la beca és concedida, automàticament s'ingressarà la corresponent devolució de les taxes acadèmiques (les taxes administratives no tenen descompte ber beca).

  • Matrícula condicional com a "becari pendent de lliurar la documentació": la matrícula ha de ser domiciliada i el/la sol·licitant es compromet a lliurar la documentació exigida per a la sol·licitud de beca en un termini breu (com a màxim el 15 de setembre), passat el qual, si no s'ha lliurat la documentació, la matrícula serà modificada i passarà a ser "ordinària amb pagament domiciliat".Resta d'estudiants

  • Si es concedeix la beca i el/la sol·licitant ha pagat tota la matrícula (taxes acadèmiques i taxes administratives) li serà ingressada la corresponent devolució de les taxes acadèmiques (les taxes administratives no tenen descompte per beca)

    Si us deneguen la beca, però creieu que segons la normativa compliu tots els requisits per a la seva concessió, podeu presentar al·legacions mitjançant l'imprès d'al·legació. A banda de presentar o no al·legacions, recordeu que teniu només 5 dies hàbils per fer efectiu el pagament de la matrícula si l'havíeu fomalitzada  condicional com a becari.

    Normativa relacionada