Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual / MATRÍCULA i Tràmits administratius / MATRÍCULA / NOVETAT!! MATRÍCULA QUADRIMESTRE PRIMAVERA_curs 20-21

NOVETAT!! MATRÍCULA QUADRIMESTRE PRIMAVERA_curs 20-21

Matrícula

RECORDEU: Si heu de realitzar aquest curs les pràctiques d'alguna de les assignatures que impliquin contacte amb pacients o el TFC que impliqui contacte amb menors, heu de tenir vigent el Certificat negatiu del Registre Central de Deliqüents Sexuals i lliurar-lo a Secretaria abans de l'inici del curs. Per a més informació consulteu aquest apartat: Informació imprescindible per a la realització de pràctiques clíniques.

 

Calendari matrícula 2020/21 - Quatrimestre Primavera i Avaluació curricular

 

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (pla 2009)

MATRÍCULA:  17 i 18 de febrer, per e-secretaria > automatricula, segons l’ordre assignat a e-secretaria.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 2012

Ampliació de MATRÍCULA: 17 i 18 de febrer, per e-secretaria > instància per demanar ampliació

 

 PERMANÈNCIA  Tràmit per la eSecretaria

 • 10.01.21 al 31.01.21

-Sol·licitar "no aplicar el paràmetre de rendiment"

-Facilitar informació a la Comissió Avaluació Curricular

 • 12.02.21  comunicació als estudiants afectats per la normativa de permanència (no apte de 1r any o de Fase Inicial, i afectats pel paràmetre de rendiment  -paràmetre alfa-)

 

AVALUACIÓ CURRICULAR:
L'11 de febrer de 2021  REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L’AVALUACIÓ CURRICULAR  (publicació resultats el 12 de febrer)

 

SOL·LICITUD DE TÍTOL

Si es vol fer el tràmit al mes de febrer, excepte els dies de matricula 17 i 18 de febrer, cal consultar el següent enllaç tràmit

 

Aspectes importants abans de la matrícula


Fins el 22 de gener de 2021 es pot:

 • Si no t'has matriculat el quadrimestre passat, sol·licitar ser inclòs en l’ordre de matrícula.
 • Consulteu al vostre expedient si figuren reflectides correctament les condicions econòmiques. En principi, són les mateixes que les de la matrícula de juliol (p.ex. si sou família nombrosa, encara que el títol hagi caducat durant el primer quadrimestre, per a  aquesta matrícula serveix). Però si no éreu família nombrosa i ara sí, o voleu portar-ne la renovació,  cal presentar a la Secretaria l'original + fotocòpia del títol abans del 30 de gener per tal que s'apliqui el descompte, en cas contrari s'haurà d’abonar la totalitat de la matricula i sol·licitar, si escau, devolució de preus públics dins els terminis establerts.
 • Si el quadrimestre passat el pagament va ser en efectiu i ara es desitja fer-lo domiciliat i/o fraccionat, caldrà omplir i lliurar a la teva e-secretaria l’ordre SEPA.


Del 11 al 30 de gener de 2021 es pot sol·licitar (exclusivament per la e-Secretaria apartat TRÀMITS):

 • Afegir UD (assignatures) al potencial de matrícula

 • Ampliar el màxim permès de crèdits a matricular (veure apartat següent "restriccions a la matrícula")

 • Poder matricular TFG amb PAEs pendents

 • Treure l'obligatorietat de matricular una assignatura

  Resolució el 15 de febrer de 2021

Restriccions de matrícula

 

 • No es poden matricular assignatures noves deixant-ne de pendents, tret que la nota sigui ≥4. Consulteu la Normativa.

 • Abans de planificar la matrícula, consulteu el quadre d'incompatibilitats i requisits entre assignatures

 • Per matricular el TFG cal tenir aprovats tots els crèdits obligatoris i matriculats tots els crèdits optatius que manquin per acabar la carrera, incloses les PAEs (pràctiques acadèmiques externes). Això  implica que si es tenen matriculades I NO AVALUADES les PAEs, per poder matricular el TFG, prèviament caldrà demanar-ho per instància --- e-Secretaria ---  ALTRES abans del 30 de gener  (text “sol·licito matricular el TFG amb PAEs pendents avaluar”).

 • Nombre màxim de crèdits a matricular per quadrimestre: el 120% dels crèdits totals dividit pel nombre de quadrimestre dels estudis (36 crèdits al Grau -18 crèdits si es cursa a temps parcial-).  Aquest límit no s'aplica durant la fase inicial

 • Matrícula TREBALL FINAL DE GRAU molt important:  si el TFG que faràs és de 18+6, t’has de matricular al grup GPT06, si és de 24 al GPT24


Modificació de la matrícula

(canvi de grup, d'assignatura, etc.): Els tràmits s'han de realitzar exclusivament per la e-Secretaria, a l'apartat TRÀMITS.