Vés al contingut (premeu Retorn)

Simultaneïtat d'estudis

Definició de conceptes

La simultaneïtat d'estudis és el tràmit que ha de realitzar un estudiant que, cursant estudis universitaris en un centre, decideix iniciar-ne de nous en un altre centre universitari, sense abandonar els primers.

Característiques

Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir-ne prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària de la Generalitat.

Aquest procediment fa referència a la simultaneïtat d'estudis en el cas del Grau en Òptica i Optometria.  En el cas del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió no cal que l'estudiant realitzi cap tràmit previ si vol simultaniejar diversos estudis d'aquell nivell.

Procediment i terminis

Si el centre en què l'estudiant vol iniciar els nous estudis és la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, i n'ha obtingut plaça mitjançant el procés de preinscripció universitària,  prèviament a la primera matrícula, el que haurà de fer és:

  • Si es tracta d'estudiants procedents d'altres universitats: presentar a la Secretaria de la FOOT la sol·licitud del trasllat d'expedient de la universitat d'origen (excepte si aquesta institució no el tramita).
  • Si es tracta d'estudiants procedents de la mateixa UPC: una instància demanant l'autorització de simultaneïtat d'estudis. A la instància caldrà que hi afegeixi el justificant d'assignació de plaça.
  • Presentar la documentació esmentada en els dos punts anteriors a la FOOT, en el moment de fer la matrícula.

Normativa relacionada

Per al Grau en Òptica i Optometria


Per a qualsevol dubte que tingueu de caire acadèmic, està a la vostra disposició el següent telèfon:
93 739 83 59.