Vés al contingut (premeu Retorn)

Trasllat d'expedient

Definició de conceptes

Un trasllat d'expedient és el procediment administratiu que es realitza quan un estudiant, havent començat estudis universitaris en un centre, decideix continuar-los o començar-ne de nous en un altre centre universitari, abandonant els primers.

Característiques

El trasllat d'expedient s'ha de sol·licitar al centre d'origen, presentant el document que acrediti l'assignació de plaça en el centre universitari de destí on es vol continuar estudis.

L'obtenció de plaça en el centre de destí pot obtenir-se mitjançant dos procediments, o bé directament al nou centre docent o bé pel procediment de preinscripció general del sistema universitari. Cal que l'estudiant es dirigeixi prèviament al centre de destí per tal que, en funció de l'anàlisi del seu cas concret, li informin per quin dels dos procediments ha d'optar.

Accés per trasllat: procediment, terminis i places que s'oferten

En primer lloc, caldrà contactar amb el centre de destí a fi de, si escau, adreçar-li una sol·licitud d'accés per trasllat d'expedient,  acompanyada amb la documentació que aquell Centre estableixi.

Com s'explicava abans, en funció de l'anàlisi de l'expedient acadèmic que s'aporti, la Secretaria Acadèmica del centre de destí informarà sobre els tràmits que s'hauran de realitzar per a poder sol·licitar l'accés als nous estudis (directament al centre o a través de l'oficina de preinscripció universitària).

En aquest centre, el termini per presentar la sol·licitud d'accés per trasllat d'expedient als estudis de Grau en Òptica i Optometria és del 3 al 11 de juliol, i la resolució es notifica com a molt tard durant la primera setmana de setembre.  S'oferten 5 places i cal complir els següents requisits:

  1. Reconeixement (convalidació) d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries  dels estudis de Grau en Òptica i Optometria. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau.
  2. No estar o haver estat afectat/da per la normativa de permanència dels estudis d'origen.
  3. Haver obtingut una nota d'accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs en el que es va accedir a la universitat.
Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.  
Més informació sobre el procés d'admissió es pot consultar a la normativa acadèmica NAGRAMA que figura al final d'aquesta pàgina.

Què cal fer després ?

Si s'ha obtingut l'accés als nous estudis pel procediment corresponent, caldrà adreçar-se al centre d'origen i que presentar-hi la sol·licitud de trasllat,  juntament amb la carta d'admissió als nous estudis. En aquest tràmit s'han de pagar -uns 58€- les taxes acadèmiques corresponents al trasllat d'expedient (en aquest centre es pot pagar amb tarja de crèdit o a la Caixa, amb el rebut que faciliten a la Secretaria Acadèmica).

Cas que el centre d'origen sigui aquest, es pot clicar aquí per a obtenir el model de sol·licitud de trasllat un cop es tingui assignada la plaça al nou centre.

Finalitzat aquest tràmit, per a la matrícula s'haurà de presentar al centre de destí el resguard conforme s'ha pagat les taxes, juntament amb la resta de documentació necessària per a la matrícula.

 

Cas que s'estigui en condicions de sol·licitar el reconeixement (convalidació) d'assignatures dels estudis anteriors, s'hauran de seguir els passos que s'especifiquen al tràmit Convalidacions i reconeixements.

Normativa relacionada

Pel que fa als estudis de Grau en Òptica i Optometria:
NAGRAMA