Vés al contingut (premeu Retorn)

Documents annexos TFE

PER ALS TREBALLS DE FINAL DE GRAU

RESUM INFORMATIU TFG (presentació febrer 19)

NORMATIVA TFG

Per als estudiants


DOCUMENTS PER A LA MEMÒRIA TFG  (que han d'emplenar els estudiants)


ElsTFG de 6+18ECTS, hauran de presentar, a més

En els TFG’s en format 18+6 inscrits a partir de l’abril de 2017 els estudiants realitzen 240h de pràctiques externes en centres col·laboradors. Durant aquestes estades s’han de recollir les dades dels pacients que atenen.    Les 240h es distribueixen en:

  1. 60h al Centre Universitari de la visió (CUV)
  2. 90h en òptica o centre de teràpia visual o centre oftalmològic
  3. 90h en Centres d’atenció primària (CAP). En cas que un alumne no tingui assignat Centre d’atenció primària aquestes 90h es sumaran a les realitzades en òptica o centre de teràpia visual o centre oftalmològic, passant llavors a ser 180h, més les 60h realitzades al CUV.

 Documents que caldrà presentar els de 18+6:

  • Acord d'assistència en estada formativa      (cal lliurar-lo a la Secretaria, com a mínim, 15 dies abans de la matrícula del TFG)
  • Informe del tutor  (aquest informe s'enviarà telemàticament al tutor de l'empresa i s’ha de retornar emplenat abans del 15 de gener o abans del 15 de juny, segons el quadrimestre de defensa TFG)
  • Registre Casos Tutelats

A més, un cop acabada l'estada als centres on s'han fet les pràctiques, caldrà emplenar aquest  formulari


Per als directors i membres tribunals TFG

RÚBRICA PER AL TFG: Criteris de valoració del TFG per part del director del TFG i dels membres del tribunal:


1.DEL DIRECTOR:


2.DEL TRIBUNAL

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Si es sol·licita pròrroga, caldrà fer la sol·licitud de pròrroga de matrícula i tal com preveu la normativa, s’abonaran només les taxes administratives.

Imprès: Sol·licitud de pròrroga convocatòria defensa

 

CANVI D'ENUNCIAT i/o DE DIRECTOR

 

Si, pel motiu que sigui, es necessita modificar o canviar l’enunciat i/o el director/ponent del treball, es pot sol·licitar el canvi. La sol·licitud s'ha de fer per escrit i cal lliurar l'original signat a la Secretaria del Centre

Terminis, segons convocatòria

- defensa al gener:  fins el 30 de novembre

- defensa al juny:    fins el  30 d’abril

Impresos: