Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit on-line

 

L'estudiantat de la FOOT, a partir de la convocatòria extraordinària octubre 2019, per tal de poder fer la defensa del TFE, haurà de fer dos dipòsits:

 

Dipòsit documental (Atenea TFE)  +  Dipòsit administratiu (e-Secretaria)

 

 

Manual Dipòsits TFE (director)

Manual Dipòsits TFE (estudiants)

Guies i manuals serveisTIC

 IMPORTANT: És necessari fer tots 2 dipòsits per considerar el TFE dipositat

 

PERÍODE DE DIPÒSIT

Convocatòria pròrroga octubre

Convocatòria gener/febrer

Convocatòria

pròrroga maig *modificat*

Convocatòria juny/juliol

*modificat*

GRAU

Dipòsit AteneaTFE

3 a 10 octubre 19

7 al 13 gener 20

*20 al 27 maig 20

*22 al 29 juny 20

Dipòsit e-secretaria

3 a 10 octubre 19

7 al 13 gener 20

*20 al 27 maig 20

*22 al 29 juny 20

Director_data límit validació dipòsit

11 a 14 octubre 19

14 a 15 gener 20

*28 a 29 maig 20

*30 juny al 1   juliol 20

Defensa

24 octubre 19

27 i 28 gener 20

*10 juny 20

*13 i 14 juliol 20

MÀSTER

Dipòsit AteneaTFE

1 a 8 octubre 19

20 al 27 gener 20

*20 al 27 maig 20

*1 al 8 juliol 20

Dipòsit e-secretaria

1 a 8 octubre 19

20 al 27 gener 20

*20 al 27 maig 20

*1 al 8 juliol 20

Director_data límit validació dipòsit

9 a 10 octubre 19

28 a 29 gener 20

*28 a 29 maig 20

*9 i 10 juliol 20

Defensa

22 octubre 19

12 i 14 febrer 20

*10 juny 20

*22 i 23 juliol 20

 

DIPÒSIT DOCUMENTAL

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “lliurament”

Objectiu: dipositar la documentació del TFE.

IMPORTANT: En cas que el treball sigui confidencial, es pot lliurar a través d’Atenea- TFE i presentar la clàusula confidencialitat original a Secretaria.

La memòria i els annexos del TFE han de lliurar-se en format ".pdf" per tal que pugui ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

Treball fi de Grau 24ECTS:

 1. Memòria amb els següents apartats:
  1. Portada oficial TFG FOOT
  2. Resum 200 paraules (català, castellà i anglès)
  3. Memòria
  4. Si no tens acreditada la 3a llengua: Resum extens en anglès (1500-2000 paraules)
 2. Resum extens 1500-2000 paraules català o castellà

Treball fi de Grau 18+6ECTS: Memòria i documentació annexa:

 1. Memòria amb els següents apartats:
  1. Portada oficial TFG FOOT
  2. Resum 200 paraules (català, castellà i anglès)
  3. Memòria
  4. Si no tens acreditada 3a llengua: Resum extens en anglès (1500-2000 paraules)
  5. Certificat del registre activitat clínica CUV
  6. Fulls de registre de casos tutelats

  A més a més també hauràs de:

 1. Lliurar excels de l’Observatori de la visió (Atenea)
 2. Respondre un autoavaluació de les pràctiques en aquest formulari (operatiu només setmanes abans del dipòsit). El tutor de l’empresa rebrà un altre formulari d'avaluació.

Treball fi de Màster:

 1. Memòria amb els següents apartats:
  1. Portada oficial TFM FOOT
  2. Resum 200 paraules (català, castellà i anglès)
  3. Memòria
 2. Si és necessari també documents annexes

 

DIPÒSIT ADMINISTRATIU

Aplicació:  e-Secretaria, apartat “projectes”

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades del projecte. Entre d'altres informacions cal indicar:

 • Idioma de documentació/defensa
 • Altres dades sobre TFE
 • Tipus de difusió del treball: només s’utilitza “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)”. Únicament pot no autoritzar-se la difusió quan el TFE estigui sotmès a confidencialitat, en aquest cas cal també presentar a Secretaria el document amb signatures originals.

Nota: a e-Secretaria no es pot annexar cap arxiu.