Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives i documents

Treball de fi de grau pla 2020:

-6 ECTS: Es tracta d’un treball de recerca que implica una dedicació de 150 h, sota la direcció d’un tutor acadèmic o tutora acadèmica.

Treball de fi de grau pla 2009 (en extinció)

-Modalitat 24 ECTS: Es tracta d’un treball de recerca que implica una dedicació de 600 h, sota la direcció d’un tutor acadèmic o tutora acadèmica.

-Modalitat 18+6: Es tracta d’un treball que s’acompanya d’una estada de 240 h pràctiques  en òptica, teràpies visuals o centre oftalmològic (centres exclosos). 

Treball de fi de màster:

-12 ECTS: Es tracta d’un treball de recerca que implica una dedicació de 300 h, sota la direcció d’un tutor acadèmic o tutora acadèmica.

Documents annexos

Normativa TFE
Normativa TFE FOOT 

Presentació estudiants (octubre 23)

Documentació memòria TFGDocumentació memòria TFM

pla 2020:  Plantilla memòria TFG 

                 

                   Plantilla pòster TFG 


                  Document instruccions TFG

Portada TFM
pla 2009: Portada TFG            Resum TFG Resum TFM
Documentació TFG 18+6
Registre casos tutelats
Observatori de la Visió
Formulari autoavaluació estudiant
Documentació avaluació TFGDocumentació avaluació TFM
Director/a: Rúbrica avaluació Director/a: Rúbrica seguiment
Director/a: Rúbrica avaluació 18+6 Tribunal: Rúbrica avaluació memòria
Tribunal: Rúbrica avaluació defensa Tribunal: Rúbrica defensa
Tràmits administratius TFE
Només treballs confidencials: SBD clàusula confidencialitat
Sol·licitud pròrroga convocatòria defensa
Sol·licitud canvi enunciat i autorització director/a
Sol·licitud baixa TFE i autorització director/a

 

Manuals suport
Manual estudiant dipòsits (CAT)                                       

Manual professor a ATENEA TFE

Guies serveis TIC ATENEA TFE

Manual professorat ofertes TFE