Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives i documents

Treball fi de Grau - modalitats:

-Modalitat 24ECTS: Es tracta d’un treball de recerca que implica una dedicació de 600h, sota la direcció d’un professor/a tutor/a

-Modalitat 18+6: Es tracta d’un treball que s’acompanya d’una estada de 240h pràctiques distribuïdes:

  Un cop matriculat, abans de l’inici d’aquestes pràctiques, s’ha de lliurar l’acord d’assistència a secretaria.

  En el moment d’assignació de TFG, també s’assignen les pràctiques tutelades i el torn CUV, aquesta assignació es fa per expedient acadèmic.

  Les pràctiques han de finalitzar com a molt tard 15 dies abans de la data de dipòsit publicada al calendari acadèmic.

Documents annexos

Normativa TFGNormativa TFM
Normativa TFG FOOT Normativa TFM FOOT

Presentació estudiants

Vídeo explicatiu meet

Documentació memòria TFGDocumentació memòria TFM
Portada TFG Portada TFM
Resum TFG Resum TFM
Documentació TFG 18+6
Acord assistència pràctiques 18+6
Registre casos tutelats
Observatori de la visió
Formulari autoavaluació estudiant
Documentació avaluació TFGDocumentació avaluació TFM
Director: Rúbrica avaluació 24 Director: Rúbrica seguiment
Director: Rúbrica avaluació 18+6 Tribunal: Rúbrica avaluació memòria
Tribunal: Rúbrica avaluació defensa Tribunal: Rúbrica defensa
Tràmits administratius TFE
Només treballs confidencials: SBD clàusula confidencialitat
Sol·licitud pròrroga convocatòria defensa
Sol·licitud canvi enunciat i autorització director
Sol·licitud baixa TFE i autorització director

 

Manuals suport
Manual estudiant dipòsits (CAT)                                       

Manual professor Atenea TFE

Guies serveis TIC Atenea TFE

Manual professors Ofertes TFE