Vés al contingut (premeu Retorn)

Canvi de modalitat

Aprovada a la Comissió d'Avaluació Acadèmica (CAA) del 21 d'abril de 2010
NORMATIVA SOBRE EL CANVI DE MODALITAT EN EL PLA D’ESTUDIS: DE PRESENCIAL A SEMIPRESENCIAL I DE SEMIPRESENCIAL A PRESENCIAL

Com a norma general, la resolució favorable de les sol·licituds de canvi de modalitat en el pla d’estudis presentades pels estudiants que, havent iniciat els estudis presencials de Grau en Òptica i Optometria vulguin continuar-los en l’oferta semipresencial, o viceversa, requerirà haver superat la fase inicial i no estar afectat per les normes de permanència que els siguin aplicables.
 
L'estudiant que hagi canviat de modalitat d’estudis haurà d’aprovar com a mínim l’equivalent a un curs sencer en la modalitat nova (no computaran a aquests efectes les assignatures convalidades ni reconegudes). Els successius canvis hauran de ser aprovats de forma excepcional i no es podrà estar afectat per les normes de permanència que els siguin aplicables.

El/la degà/ana podran fer excepcions en casos justificats.