Vés al contingut (premeu Retorn)

Vols marxar?

Columna Suport

Abans de marxar

 • Consultar la informació general a la web de RI de la UPC
 • Consultar la informació de les universitats de destí
 • Sol·licitar els plans d'estudi de la universitat de destí
 • Sol·licitar la plaça per l'e-Secretaria
Una vegada resolta la convocatòria:
 • Entregar els documents a la responsable de RI:- Application form, - Learning agreement, - Precompromís de matrícula
 • Fer la sol·licitud dels ajuts econòmics
 • Comunicar al responsable de RI les dates exactes del període de mobilitat
 • Matricular-se a la Secretaria Acadèmica de la FOOT
 • Tramitar l'allotjament, assegurances, bitllets, viatge...

A l'arribada
A l'arribada a la universitat de destí:

 • Contactar amb el/la responsable acadèmic/a i confirmar les assignatures, si hi ha qualsevol canvi notificar-ho per email al responsable de RI de la FOOT
 • Enviar a la universitat d'origen el certificat d'arribada


Abans de tornar

 • Comunicar la data aproximada d'arribada de les notes
 • Portar el certificat d'estada degudament signat i segellat


A la tornada

 • Entregar certificat d'estada al responsable de RI i emplenar l'enquesta on line de finalització de l'estada


 • Normativa referent a la Convalidació d'assignatures
  • Abans de signar el Learning Agreement amb la universitat de destí cal formalitzar l’Acord Acadèmic (Precompromís de matrícula) amb el vist-i-plau del Vicedegà Relacions Internacionals i de la Vicedegana de Política Acadèmica. En aquest acord consten les assignatures que es faran a destí i les corresponents que es convalidaran de tornada.
  • Les mobilitats internacionals, en principi, es faran duran el primer quadrimestre de tercer curs. Els destins que corresponen millor amb les assignatures del 1Q de 3er són: Helsinki, Milà, Pàdua, Minho.
  • Si la mobilitat és al 2Q de 3er, els únics destins possibles són Cardiff o Aston.
  • La mobilitat per fer el TFG només és possible a Minho i Aalen (cal acreditar coneixement d’alemany).
  • Si l’estudiant tria un altre destí i/o quadrimestre per realitzar la seva mobilitat, només es podrà convalidar la seva estada per assignatures optatives.
  • Si durant l’estada es produeix algun canvi al Learning Agreement, aquest canvi serà prèviament acordat pel Vicedegà Relacions Internacionals i de la Vicedegana de Política Acadèmica i es veurà reflectit en un nou Acord Acadèmic.
  .