Comparteix:

Treball Final de Màster en el si d'una empresa

Columna Suport
La generació de propostes per a la realització del Treball Final de Màster  -d'obligatòria realització per a tots els estudiants del Màster en Optometria i Ciències de la Visió que imparteix l'Escola- pot provenir de diferents agents, entre els quals estan els treballs que s'originen en el marc de les relacions universitat-empresa.

En aquest cas, la realització d'un Treball Final de Màster (TFM) per part d'un estudiant en una empresa es formalitzaria mitjançant la signatura d'un Conveni de Cooperació Educativa (CCE)

Tota la informació relativa al procediment del Treball Final de Màster es pot localitzar en el web Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
 
 
 
 

Enllaços Relacionats