Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els estudis / Grau en Òptica i Optometria (pla 2009) EN EXTINCIÓ

Grau en Òptica i Optometria (pla 2009) EN EXTINCIÓ

Grau Acreditat per l'AQU - Juliol 2016              

Objectius

La d’òptic-optometrista és una professió de la branca sanitària reconeguda per la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias (BOE 22/11/2003).

Els estudis de Grau en Òptica i Optometria, tenen com a objectiu primordial el de formar els estudiants per tal que adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió d’òptic-optometrista, d’acord a allò que disposa la legislació jurídica vigent.

El pla d'estudis està en extinció a partir del curs 2020-20201 consulta calendari extinció

Aspectes generals del pla d’estudis.

Idioma docència

La docència s'imparteix indistintament en català i castellà, per tant, és imprescindible el domini dels dos idiomes.

 

El pla d’estudis de graduat/graduada en òptica i optometria és una titulació oficial adaptada a l’EEES de l’àmbit de Ciències de la Salut. L’obtenció del títol proporciona les competències necessàries per habilitar per a l’exercici de la professió d’òptic-optometrista, regulada mitjançant l’Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista.

El pla consta de 240 crèdits ECTS (1 crèdit = 25 hores de dedicació de l’estudiant, tant per assistència a classes, estudi, treball en grup, avaluació, etc.). La seva composició és la següent:

  • 60 ECTS de matèries bàsiques.
  • 120 ECTS de matèries obligatòries
  • 36 ECTS de matèries optatives.  La optativitat consta de 36 crèdits, dels quals fins a 18 es poden obtenir realitzant pràctiques acadèmiques externes o per experiència laboral acreditada. I del total dels 36 crèdits optatius, fins a 6 es podran reconèixer per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, etc...
  • 24 ECTS de Treball Final de Grau.

Blocs curriculars

Les assignatures del pla d'estudis de Grau en Òptica i Optometria s'estructuren en un seguit de blocs curriculars.
Un bloc curricular (BC) és un conjunt d'assignatures amb uns objectius formatius comuns que s'avaluen de forma global mitjançant l'avaluació curricular.


A la normativa d'avaluació dels blocs curriculars de l'apartat que fa referència a la normativa acadèmica específica d'aquests estudis es pot consultar l'estructura curricular aprovada en vigor.

 

Altres

El Centre disposa de diversos canals per a formalitzar al·legacions, reclamacions i suggerències. Entre ells, si sou estudiant, podeu utilitzar la modalitat "altres tipus d'instàncies" de l'aplicació e-Secretaria. En cas que formeu part d'algun altre col·lectiu, entre altres vies, podeu plantejar els vostres comentaris a l'apartat de contacte d'aquesta mateixa web.


Preguntes més freqüents als estudis de Grau