Comparteix:

Elevator Pitch Empreses

Un "Elevator Pitch" és una descripció concisa, acurada i ben practicada sobre el teu projecte (laboral, empresarial o personal) que una persona sense coneixements previs hauria de ser capaç d'entendre en el temps que dura un trajecte compartit en ascensor

Cada empresa disposarà d'un màxim de 2 minuts per explicar el seu projecte empresarial i el pla de carrera professional que t'ofereix com a futura o futur graduat en òptica i optometria.

No sempre és fàcil explicar que pots aportar a una organització. A "21 Blackjack" (2008) et descriu com hauria de ser: