Comparteix:

Presentació

Espai Solidari

La FOOT  treballa per reforçar i consolidar relacions amb diverses empreses, institucions i organitzacions del sector, amb l’objectiu de crear vincles de llarga durada que permetin als nostres estudiants apropar-se al món laboral i contribuir al progrés social i econòmic

Voluntariat en l'àmbit de l'Òptica i l'Optometria (VOOL) 

Es proposa que els estudiants d’optometria de la FOOT puguin participar en el programa de voluntariat gestionat per el CCD i el Centre Universiatri de la Visió  en activitats de l’àmbit de la optometria, amb entitats  que organitzen cribratges i revisions visuals a poblacions en situació de vulnerabilitat.

Vols participar en un programa de voluntariat en l'àmbit d'Òptica i Optometria? Enguany el CCD ha ampliat el voluntariat a l'àmbit de l'optometria  creant el programa de voluntariat VOOL . 

A més, els estudiants de grau poden reconèixer ECTS per la seva participació en el programa.