Comparteix:

El Patronat de la FOOT

L'any 2007, la FOOT va posar en marxa un Patronat integrat per representants dels estaments universitari, institucional, professional i empresarial amb la missió d’actuar com un consell assessor que, recollint les demandes de la societat, ajudés a articular-les dins  l’activitat acadèmica de la Facultat.

D’ençà, que el Patronat de la FOOT treballa per contribuir a prestigiar el sector de l'òptica i l'optometria, mitjançant la posada en marxa de projectes específics impulsats per l'Assemblea de patrons.

Des d’aquest enllaç accedireu al reglament del Patronat i a la modificació aprovada per acord del Consell de Govern CG_20170522.

El projecte fundacional del Patronat fou la posada en marxa de la modalitat semipresencial de la diplomatura i posteriorment el grau en òptica i optometria. En l'actualitat, el Patronat treballa, entre altres, en els següents projectes:

A més, el Patronat fomenta el desenvolupament de pràctiques externes de les i els estudiants de grau en establiments d'òptica, organitza la fira anual d'ocupació de la Facultat (Món FOOT) i en el actualització del seu web d'ofertes laborals (Món laboral). Així mateix, el Patronat afavoreix les col·laboracions bilaterals o multilaterals entre els seus membres en projectes específics. 

Membres del Patronat de la FOOT

Administracions

 

 Organitzacions professionals

 

Organitzacions empresarials

 

Entitats

 

Cadenes i grups d'establiments d'òptica

 

Empreses de lents oftàlmiques

 

Laboratoris de contactologia

 

Empreses de muntures