Comparteix:

Convalidacions CFGS

Definició de conceptes

La convalidació i el reconeixement són els procediments mitjançant els quals assignatures superades en un plans d'estudis oficials cursats amb anterioritat per l'estudiant, són incorporades a l'expedient d'un nou  pla d'estudis, que condueix a una titulació diferent, també oficial.

Les assignatures reconegudes/convalidades s'han de matricular perquè constin en el teu expedient; el preu dels crèdits convalidats és del 20% del preu oficial del crèdit.

Característiques

Actualment la FOOT té vigents les següents taules automàtiques de convalidacions:

Convalidació del CFGS d'Òptica d'Ullera amb el Grau d'Òptica i Optometria.


Cas contrari, la FOOT realitza un estudi personalitzat de la demanda que presenta l'estudiant i eleva un informe a la comissió de convalidacions de la UPC, qui té la competència de resoldre definitivament la sol·licitud.

Procediment: terminis i documentació

La convalidació i/o reconeixement de crèdits són sempre a petició de l'interessat i la sol·licitud s'ha de formalitzar abans de la primera matrícula en els corresponents estudis.

Cal presentar la Sol·licitud per a convalidació provinent del cicle formatiu d'òptica d'ullera a la Secretaria del centre a través del correu gestio.academica.foot@upc.edu o presencialment durant els horaris d'obertura, la qual anirà acompanyada de la documentació que s'especifica en la mateixa.

 

Què cal fer després de presentar la sol·licitud de reconeixement/convalidació ? 

Un cop presentada la sol·licitud t'has d'informar del termini aproximat en què el centre emetrà la resolució provisional per venir a recollir-la i poder modificar la matrícula, si cal.Normativa relacionada