Comparteix:

Matrícula per a estudiants de nou accés

Estudiants de Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

ACCÉS

Accedeix mitjançant la preinscripció de la UPC

MATRÍCULA

Matrícula online (matrícula anual) els dia 13 de setembre (matrícula quatrimestral - QT).

Procediment:

El dia i a l'hora assignats: Ordre de matrícula estudiants de nou ingrés al màster caldrà accedir a la e-Secretaria per formalitzar la matrícula i caldrà lliurar els originals de tota la documentació especificada en la preinscripció abans del 15/10 presencialment a Secretaria Acadèmica FOOT

INICI DE CURS

17 de setembre de 2024 (SESSIÓ D'ACOLLIDA: 10 setembre 10h)