Comparteix:

Convalidacions CFGS

Definició de conceptes

La convalidació i el reconeixement són els procediments mitjançant els quals assignatures superades en un plans d'estudis oficials cursats amb anterioritat per l'estudiant, són incorporades a l'expedient d'un nou  pla d'estudis, que condueix a una titulació diferent, també oficial.

Les assignatures reconegudes/convalidades s'han de matricular perquè constin en el teu expedient; el preu dels crèdits convalidats és del 20% del preu oficial del crèdit.

Característiques

Actualment la FOOT té vigents les següents taules automàtiques de convalidacions:

Convalidació del CFGS d'Òptica d'Ullera amb el Grau d'Òptica i Optometria.

Procediment: terminis i documentació

Al formalitzar la 1a matricula s'afegirà automàticament la taxa de reconeixement per CFGS i en el curs en que s'imparteixin les assignatures convalidades (2n curs), l'estudiant podrà afegir-les a la seva matricula.