Comparteix:

Modalitats de dedicació

Definició de conceptes

En el marc dels estudis de Grau de la UPC i, en el cas del Grau en Òptica i Optometria l'estudiant pot optar per cursar els estudis a temps complert o a temps parcial.
 

Característiques

En el cas de la dedicació a temps parcial, l'estudiant pot matricular un màxim de 18 crèdits per quadrimestre, és a dir, un total de 36 crèdits per curs acadèmic.
 

Procediment

En el moment de la primera matrícula  i sense necessitat de cap justificació addicional, l'estudiant escollirà quina és la modalitat dels estudis per la qual opta i aquesta modalitat es mantindrà al llarg de tot el seu decurs acadèmic. 

Es contempla la possibilitat excepcional de què un estudiant vulgui variar, en el decurs dels seus estudis, la modalitat de dedicació per la qual va optar inicialment. En aquests casos, caldrà que presenti a la Secretaria del centre una sol·licitud justificada (i documentada, si cal) com a màxim una setmana abans de la matrícula.

 

Normativa relacionada

Per al Grau en Optica i Optometria