Comparteix:

Defensa i avaluació

Treball de fi de grau (pla 2020)

 

Defensa: Exposició i defensa pública del treball. Elaboració del pòster digital per a la defensa pública del treball (màxim 2 diapositives), amb temps màxim de 6-7 minuts

Avaluació:

   30% la memòria (avaluada pel director o directora)

  25% el seguiment del TFG per part del director o directora

   45% la defensa (avaluada pel tribunal)

 

Es poden consultar les rúbriques aquí

 

Treball de fi de grau 24 ECTS

 

Defensa: exposició durant 20 min davant del tribunal convocat per la FOOT, en la data, l'hora i el lloc assignats, i segons el procediment establert a la normativa de TFG.

Avaluació:

   40% la memòria (avaluada pel director o directora)

   30% el seguiment del TFG per part del director o directora

   30% la defensa (avaluada pel tribunal)

 

Es poden consultar les rúbriques aquí

Treball de fi de grau 18+6 ECTS:

 

Avaluació:

   40% la memòria (avaluada pel director o directora)

   30% l'informe del tutor o tutora de l’òptica/teràpies visuals/centre oftalmològic

   20% l'informe del tutor o tutora del CUV

   10% l' Observatori de la Visió

   Autoinforme de l’estudiant sobre les pràctiques (necessari, però sense nota associada)

 

Es poden consultar les rúbriques aquí

 

Treball de fi de màster

 

Defensa: exposició durant 20 min davant del tribunal convocat per la FOOT, en la data, l'hora i lloc assignats, i segons el procediment establert a la normativa de TFM.

Avaluació:

   40% la memòria (avaluada pels tres membres del tribunal)

   30% el seguiment del TFM per part del director o directora

   30% la defensa (avaluada pel tribunal)

Es poden consultar les rúbriques aquí