Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris d'ordre de matricula

Criteris que s'han fet servir per calcular l'ordre de matrícula

Si un estudiant havia deixat de matricular-se durant un quadrimestre o més i decideix seguir de nou els seus estudis, cal que abans de la publicació dels resultats de l'avaluació curricular, comuniqui a la Secretaria que té intenció de tornar-se a matricular. Si no ho fa d'aquesta manera, s'haurà d'esperar a l'últim dia quan s'hagi matriculat l'últim estudiant.

Càlcul de l´ordre de matrícula

Definicions:

CM: Crèdits de les assignatures matriculades l'últim quadrimestre.

CA: Crèdits de les assignatures aprovades l'últim quadrimestre.   (Les pràctiques acadèmiques externes matriculades i no avaluades, compten en el càlcul com a crèdits no superats.)

NM: Nota mitjana de les assignatures cursades l'últim quadrimestre, ponderada per crèdits *.

PR: Paràmetre de Rendiment: CA/CM

F1: (0,5· PR) + (0,5· (NM/10))

(*) No es tindran en compte els crèdits Convalidats, Reconeguts, Equiparats, Homologats, Assimilats, Limitats o Adaptats.


Per cada estudiant es calcula la fórmula F1. Després s'ordenen tots els estudiants segons el resultat de la fórmula de major a menor. Finalment s'assigna el número de matrícula: al primer se li assigna el número 1, al segon el 2 i així successivament.
La FOOT prioritzará la matrícula d'aquells estudiants a qui els faltin menys de 56 crèdits per matricular i finalitzar els seus estudis.