Comparteix:

Activitats secundaria

La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa s'ofereix per donar informació sobre els seus estudis i les sortides professionals a l'estudiantat i centres d'ensenyament secundari.

Oferim les següents vies per poder-vos informar directament de la nostra oferta educativa:

  • Jornades especialment adreçades a estudiantat de Batxillerat i de CFGS, però també obertes a professorat de secundària, tutors i orientadors. T'informarem dels estudis i possibilitats que ofereix la FOOT.
  • Xerrades informatives a la mateixa facultat, seguides d'una visita a les instal·lacions.
  • Xerrades informatives al vostre centre o entitat.
  • Realització de pràctiques demostratives a la facultat: Visió en 3D, Muntatge d'ulleres, Graduació de la vista, etc.
  • Conferències divulgatives a la mateixa facultat o al vostre centre o entitat.
Per concretar qualsevol de les opcions anteriors, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça:
 

Tí­tol del taller: Fotografia analògica i digital amb càmera pinhole.

Professor: Jaume Escofet

Breu descripció: Les càmeres fotogràfiques tradicionals, ja siguin analògiques o digitals, formen la imatge damunt d'un suport sensible. Aquest suport pot ser una pel·lícula o paper fotogràfic en el cas dels sistemes analògics o un sensor electrònic en el cas dels sistemes digitals. En tots els casos l'element que forma la imatge és un dispositiu òptic, anomenat objectiu, que conté un diafragma i un conjunt de lents. En aquest taller es formaran imatges fotogràfiques amb el dispositiu òptic més senzill de tots: un petit forat o pinhole. Per això s'utilitzaran càmeres de diferents mides i formes. En el cas de les imatges analògiques es realitzarà el revelat en el laboratori. Les imatges digitals es processaran mitjançant software.

Curs i nivell al que s'adreça: Estudiants de Batxillerat.

Disponibilitat: Segon quadrimestre. Dia de la setmana: Dimarts matí.

Horari del taller: De 11 a 14 hores.

Durada: 3 hores.

Nombre màxim de participants: 10 persones.

Cost: S'hauran de pagar els materials. Aquests són: Líquids de revelatge i paper fotogràfic. Preu: 50 euros/grup.

Centre: FOOT

Alguns treballs de recerca tutoritzats per professorat de la FOOT

 

- "Defectes de l’ull des del punt de vista òptic. Estudi de la presbícia"

Alumna: Queralt Palomas i Franquesa

Presentat i defensat el 28 de gener de 2013 a l'Escola Sant Nicolau de Sabadell.

Col·laboració: Montserrat Tàpias Anton.

 

- “Activitats visuals i hàbits posturals associats a l´estat refractiu en estudiants de secundaria I batxillerat”.
Alumna: Sara Garcia Pérez.
Presentat i defensat el 28 de gener de 2009 a l’IES Princep de Viana. Barcelona.
Dirigit: Montse Augé Serra.


- “La visió. La porta cap a l'aprenentatge”.
Alumna: Anna Mestre.
Presentat i defensat 10 de febrer de 2010 a l´Escola Pia de Sabadell. Dirigit: Montse Augé Serra.

 

 

Detecció i Prevenció de Disfuncions Visuals i d'Escolta en estudiants de primària i secundària

Descripció dels objectius:
  • Valorar la incidència de disfuncions visuals (miopia, hipermetropia, astigmatisme, ull gandul...) i d´escolta en estudiants de primària i secundària
  • Conèixer l'estat de les capacitats de motilitat ocular i de percepció visual en estudiants de primària i secundària
  • Aplicar programes preventius per millorar l'atenció visual i d´escolta en les activitats de lecto-escriptura
Volem involucrar als estudiants per augmentar el nivell de conscienciació en la importància de la prevenció visual primària a les escoles i el paper cabdal que ells poden desenvolupar en la societat del coneixement. D’aquesta manera, a més d’introduir els estudiants en el món de la recerca i el servei, estem incorporant les metodologies d’ensenyament actiu que promou l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).
Investigadores: Montse Augé Serra (auge@oo.upc.edu) i Marta Fransoy Bel (fransoy@oo.upc.edu).

 

Enllaços relacionats