Comparteix:

Sortides Professionals

 Grau en Òptica i Optometría

L'índex d'ocupació dels nostres titulats és molt a prop del 100%.

 

Treballant com a: 

 • Establiments tecnicosanitaris d’òptica.

 • Centres de salut, d’assistència primària i hospitals.

 • Centres i consultes d’oftalmologia.

 • Indústria òptica: tècnic/a comercial i de gestió.

Funcions principals:

 • Detecció, diagnòstic, prevenció i tractament de problemes de salut visual.

 • Adaptació d’ulleres i lents de contacte.

 • Rehabilitació visual i assessorament en higiene visual i ergonomia.

 • Mesura i proves de diagnosi clínica per a intervencions quirúrgiques.

En acabar els estudis de grau, els nostres titulats tenen els coneixements i les competències necessàries per incorporar-se al mercat laboral.

També tenen l’opció de continuar la seva formació cursant estudis de màster, per aprofundir coneixements en un àmbit més especialitzat, o enfocar la seva carrera professional cap al món de la recerca fent un doctorat: consulta l’oferta de màsters universitaris i programes de doctorat de la UPC.

Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Segons l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 100% dels titulats i titulades treballen

 

És una titulació que aporta valor afegit a l'exercici de la professió d'òptic o òptica optometrista en els seus diferents àmbits d'especialització i que respon a una demanda social de professionals especialitzats. 

 

Algunes de les sortides professionals més habituals són:

 • Direcció tècnica d'establiments d'òptica.

 •  Òptic o òptica optometrista en centres sanitaris públics o privats (CAP, serveis d'oftalmologia, consultes clíniques oftalmològiques, gabinets optomètrics, teràpia visual, etc.).

 • Product manager en multinacionals.

 •  Recerca en centres i institucions públics i privats.

 • Docència i recerca en una universitat, si posteriorment es realitza el doctorat.

El màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió proporciona una especialització professional, millora les destreses clíniques aplicades i capacita per a la recerca, donant opció a iniciar una carrera acadèmica amb la realització d'un doctorat.