Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La Facultat / Govern

Equip Directiu

Equip Directiu

Càrrec i funcionsNom
Actualitzat a maig 2022

Degana


 • Les funcions del/de la degà/ana són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.

Aurora Torrents Gomez

 

 

aurora blanc i negre

A banda de les altres funcions inherents al càrrec que els encomani la Junta, el degà/ana del centre docent, i la normativa de la Universitat, a continuació es presenten les responsabilitats dels diferents vicedeganats:

Vicedegana de Relacions Internacionals

 

 • Responsable de l’obtenció del Diploma Europeu de la FOOT
 • Gestió de la mobilitat IN-OUT de la comunitat
Mireia Pacheco Cutillas mireia Pacheco

Vicedegà Cap d’Estudis 

cap.estudis.foot@upc.edu


 • Coordinador del Grau en Òptica i Optometria
 • Elaborar la programació acadèmica del Grau i del Màster: l’encàrrec docent, les guies docents, el calendari acadèmic, els horaris, i els Treballs Final de Grau i de Màster (TFG i TFM).
 • Gestionar l’assoliment de la tercera llengua en els estudis de Grau.
 • Gestionar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).

José Luís Álvarez Muñoz

 

José Luis Álvarez

Vicedegana de Qualitat i Economia

qualitat.foot@upc.edu


 • Supervisar l’estat econòmic del Centre, així com dissenyar i supervisar el pressupost i el tancament.
 • Gestionar la captació de recursos.
 • Gestionar les convocatòries TIC i d’Equipament docent.
 • Vetllat pel compliment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i Informes de seguiment de les titulacions (IST).

Núria Vila

Vidal

Núria Vila

Vicedegà de relacions amb l’entorn


 • Responsable de les activitats culturals del 12(V)14
 • Responsable de les accions de promoció dels estudis de la FOOT
 • Coordinador del Màster en Optometria i Ciències de la Visió.


Joan Carles Ondategui Parra

joan carles ondategui

Vicedegana de Comunicació i Compromís Social

 

 • Responsable d’inclusió, d’igualtat, d’equitat i de cooperació i voluntariat.
 • Responsable de la divulgació i comunicació dels assumptes més rellevants de la FOOT.

 

bàner inclusió

 

banner sostre de vidre

 

Bàner igualtat de gènere

Eulalia Sánchez Herrero Euladia Sánchez

Secretari Acadèmic


 • Les funcions del/de la  Secretari/a Acadèmic/a són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.
 • Interl·locució entre l'equip directiu i l'estudiantat.
Xavier Molinero Albareda Xavier Molinero

Cap de la Unitat Transversal de Gestió  d'Òptica i Optometria


 • Coordinar i supervisar la gestió acadèmica i econòmica del centre.
 • Participar en l’avaluació i la millora dels processos del centre.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Fer el seguiment del funcionament dels serveis externs del centre.
 • Actuar com a cap del personal d’administració i serveis de la UTG-AOO.
 • Elaborar, segons les directrius del director, la memòria anual del centre.

Imma

Gorgori Ramon

Membre convidat de l'Equip Directiu


Directora del Centre Universitari de la VisióResponsable projecte Mirades Solidàries


logo mirades solidaries

 

Núria Tomàs Corominas

 

Núria Tomàs