Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs Actual / Grau en Òptica i Optometria

Grau en Òptica i Optometria

La d’òptic-optometrista és una professió de la branca sanitària reconeguda per la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias (BOE 22/11/2003).

Els estudis de Grau en Òptica i Optometria, tenen com a objectiu primordial el de formar els estudiants per tal que adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió d’òptic-optometrista, d’acord a allò que disposa la legislació jurídica vigent.

Aspectes Generals del Pla d'Estudis

La docència s'imparteix, indistintament en català i castellà, per tant, és imprescindible el domini dels dos idiomes.

El pla d’estudis de graduat/graduada en òptica i optometria és una titulació oficial adaptada a l’EEES de l’àmbit de Ciències de la Salut.

L’obtenció del títol proporciona les competències necessàries per habilitar per a l’exercici de la professió d’òptic-optometrista, regulada mitjançant l’Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista.

El pla consta de 240 crèdits ECTS (1 crèdit = 25 hores de dedicació de l’estudiant, tant per assistència a classes, estudi, treball en grup, avaluació, etc.). La seva composició és la següent:

  • 66 ECTS de matèries bàsiques.
  • 132 ECTS de matèries obligatòries
  • 18 ECTS de pràctiques externes
  • 18 ECTS de matèries optatives.
  • 6 ECTS de Treball Final de Grau.

Blocs Curriculars

Les assignatures del pla d'estudis de Grau en Òptica i Optometria s'estructuren en un seguit de blocs curriculars.

 

Un bloc curricular (BC) és un conjunt d'assignatures amb uns objectius formatius comuns que s'avaluen de forma global mitjançant l'avaluació curricular.

 

Altres

El Centre disposa de diversos canals per a formalitzar al·legacions, reclamacions i suggeriments.


Entre ells, si sou estudiant, podeu utilitzar la modalitat "altres tipus d'instàncies" de l'aplicació e-Secretaria. En cas que formeu part d'algun altre col·lectiu, entre altres vies, podeu plantejar els vostres comentaris a l'apartat de contacte d'aquesta mateixa web.