Comparteix:

Servei d'impressió

A disposició dels estudiants, PDI i PAS hi ha l'autoservei d'impressió, escaneig i fotocòpies, que oferix l'empresa CANON ESPAÑA, SA. Aquest servei està disponible en diferents llocs del Campus de Terrassa, així qualsevol membre de la comunitat UPC pot enviar a imprimir el seu treball i recollir-lo a l'equip multifunció Canon més proper.

Per identificar-vos en els equips multifunció Canon us caldrà el Carnet UPC o bé indicar les vostres credencials UPC.

Els estudiants per poder imprimir o fotocopiar, heu de disposar de saldo carregat: Com recarregar el meu saldo en línia ?.

Equips multifunció a la FOOT

Planta 1: davant les Aules informàtiques - Ús públic

Planta 2: al costat de la porta 2.40 - Ús exclusiu PDI/PAS

Planta 3: Passadís interior - Ús públic

Tancat a partir del 1 de Juliol del 2023: El Campus de Terrassa també disposa d'una copisteria oberta a tota la comunitat universitària al TR5 (ubicació).


Utilització

Com puc enviar els treballs a l'equip multifunció ?

  • Des dels PC's de la FOOT o CUV (en entorn Windows), enviant els treballs a la cua repro-canon-upc. Podreu configurar l'enviament en el PC (simple/doble cara, vàries pàgines per cara, color o blanc i negre, etc.).
Important: Per poder imprimir, cal que a l’iniciar la sessió al PC us mostri el missatge “Impressora configurada”.

  • Impressió Web: connectant-vos a la pàgina web https://reprocanon.upc.edu/ig (des de qualsevol ordinador i sistema operatiu, portàtils, aules, ...). Poseu el vostre nom d'usuari i contrasenya UPC, i seguiu els passos que us indica per a pujar els treballs (documents pdf de 100Mb màxim).
  • Impressió mòbil: enviant documents en format pdf (15 Mb màxim), com annexes, en un correu electrònic des de la vostra adreça de correu electrònic UPC a repromobil.canon@upc.edu.
  • Directament als equips multifunció Canon des de pendrive (documents pdf, jpeg o tiff).

Una vegada enviats els vostres treballs a imprimir, us dirigiu a l'equip multifunció Canon més proper (o qualsevol altre dels que hi ha repartits pel Campus de Terrassa), i seguiu les instruccions per a imprimir.

Per a més informació del servei, consulteu la web: https://infraestructures.upc.edu/ca/serveis/equips-multifuncio-1


Incidències

Incidències Canon

Qualsevol incidència o avaria amb els equips multifunció Canon, el canal de comunicació és:


Incidències Carnet UPC

Consulteu l'apartat "Incidències carnet UPC" de la següent Web: https://infraestructures.upc.edu/ca/serveis/equips-multifuncio


Incidències SICT

Si des dels PC's de la FOOT o del CUV, a l'iniciar sessió se't mostra un error de connexió d'impressora o no t'apareix el missatge "Impressora configurada" contacte amb els Serveis informàtics de la FOOT