Vés al contingut (premeu Retorn)

Curs 2020/21: MATRICULA estudiants de NOU ACCÉS a Grau i a Màster

 

Procediment per a l'accés i la primera matrícula

ACCÉS

GRAU: hi ha dos tipus d'acces:

 1.  Accés mitjançant la preinscripció de la Generalitat de Catalunya, en els terminis i condicions establertes
 2. Accés directe per trasllat d'expedient

 MÀSTER: Accés mitjançant preinscripció de la UPC

 

MATRÍCULA 

 

A) GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (inici nou pla d'estudis)

Un cop rebis el missatge d’admissió al Grau d’Òptica i Optometria (FOOT-UPC), et domen la informació necessària per a la teva matrícula:

 1.        Registra’t a la UPC  AQUI
 2.        Credencials UPC (usuari i contrasenya): rebràs un correu amb les teves credencials que et permetran accedir a totes les plataformes UPC (e-secretaria, intranet, Atenea,...)
 3.        Accedeix a la e-Secretaria https://prisma-nou.upc.edu/estudiants: és la plataforma que et permet accedir al teu expedient i realitzar tràmits relacionats amb els teus estudis.
 4.        Valida i completa les teves dades personals: has d'omplir totes les dades obligatòries dels apartats de 'Les meves dades': dades personals i autoritzacions RGPD. Una vegada hagis completat totes aquestes dades, podràs accedir a tota la teva informació i a la resta de serveis.
 5.        Si vols domiciliar/fraccionar la teva matricula: Has d’autoritzar la domiciliació dels pagaments complimentant les dades a l'apartat "les meves dades>comptes bancaris" i imprimir el document ordre SEPA, signar el titular del compte i/o l’estudiant, i lliurar l’original el dia de la matrícula.
 6.        Documentació matricula: consulta els documents que cal que aportis el dia de la matricula AQUI
 7.        Matricula’t:  La matrícula és anual per als estudiants de nou accés serà els dies 8 i 9 setembre a la FOOT (c/Violinista Vellsolà, 37 – Terrassa).  MOLT IMPORTANT: si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça. A partir del dia 2 setembre podràs consultar el dia i hora de la teva matricula a la teva e-secretaria o en aquest PDF. L'automatricula es realitza a la e-secretaria.
 8.        Informació econòmica (cost, beques, bonificacions): en aquest enllaç trobaràs tota la informació AQUI
 9.        Recull el teu carnet d’estudiant: un cop formalitzada la matrícula, t’hauràs de dirigir al punt d’impressió (edifici TR5) per recollir el carnet que t’acredita com a estudiant UPC.


B) MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Matrícula presencial, el dia 10 de setembre (matrícula anual).

Procediment: El dia i a l'hora assignats: Ordre de matrícula estudiants de nou ingrés al màster caldrà adreçar-se a l'aula INFORMATICA, per formalitzar la matrícula i caldrà lliurar els originals de tota la documentació especificada en la preinscripció.


INICI CURS 

ESTUDIS  DE GRAU           21 de setembre de 2020   (SESSIÓ D'ACOLLIDA: 16 i 23 setembre)

ESTUDIS DE MÀSTER        14 de setembre de 2020  (SESSIÓ D'ACOLLIDA: 9 setembre)


******************************************************************************************************************************************

Documentació que cal lliurar per a la matrícula

 • Si teniu nacionalitat estrangera cal que presenteu l’original i la fotocòpia del NIE i/o del passaport. Si encara no disposeu del NIE, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud. En aquest cas, el NIE s'haurà de lliurar com a màxim 3 mesos més tard de la data de la matrícula. Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • Si vols fer el pagament domiciliat i/o fraccionat, has d'omplir les dades a e-secretaria i imprimir el document SEPA, signar-lo i presentar l'original
 • Si tens dret a algun descompte i/o exempció de preus públics, entregar el document que ho acredita.

 

GRAU: segons la via d’accés amb la qual s’ha formalitzat la preinscripció universitària (es detalla en el quadre següent)

VIA 0


 • PAU (no cal lliurar documentació acreditativa)
 • ACCÉS ESTUDIANTS DE LA UE AMB ACORDS DE RECIPROCITAT: Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
 • ESTRANGERS DE LA RESTA DE PAÏSOS: Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

VIA 2


TITULAT UNIVERSITARI: no cal lliurar documentació acreditatitva


RECONEIXEMENT

si creus que pots sol·licitar reconeixement entre assignatures de titulacions universitàries, hauràs d’aportar la documentació següent 

 • Sol·licitud de reconeixement
 • pla d’estudis cursat
 • certificació acadèmica personal
 • programes (segellats pel centre d’origen) de les assignatures a reconèixer
 • pagar les taxes de reconeixement/convalidació

VIA 4

CFGS/FP2 i assimilats:  no cal lliurar documentació acreditativa

 

Si el CFGS/FP2 és d’Òptica d’Ullera, té convalidacions amb els estudis de Grau en Òptica i Optometria.

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud convalidació entre GFGS/FPII Òptica Ullera i els estudis de Grau en òptica i optometria
 • Certificació acadèmica personal
 • pagar les taxes de convalidació (aproximadament, 55€)

VIA 7

PAU AMB CARRERA COMENÇADA :  el resguard del trasllat d’expedient expedit pel Centre d'origen  (si els estudis d'origen són de la UPC, s'ha de fer la sol·licitud, però no cal aportar cap document)


Si creus que pots demanar reconeixement d’assignatures, mira l’apartat 2 de la via d’accés

VIA 8

CFGS AMB CARRERA COMENÇADA el resguard del trasllat d’expedient expedit pel Centre d'origen (si els estudis d'origen són de la UPC, s'ha de fer la sol·licitud, però no cal aportar cap document)

 

 • Si creus que pots demanar reconeixement d’assignatures, mira l’apartat 2 de la via d’accés
 • Si el CFGS/FPII es de Óptica en Anteojería, té convalidacions amb Grau en òptica i optometria,  mira l'apartat 4 de via d'accés

VIA 9

MÉS GRAN 25:  Justificant haver superat la prova accés a la universitat per als més grans de 25 anys

VIA 10

MÉS GRAN 40:  no cal que presentar cap documentació acadèmica

VIA 11

MÉS GRAN 45: no cal que presentar cap documentació acadèmica