Comparteix:

Àrees de servei

La unitat de Cooperació Educativa dóna tot tipus d’assessorament en matèria de reconeixement de crèdits optatius, al temps que s'encarrega de la gestió de les diferents modalitats i de la tramitació i posterior difusió d'aquests reconeixements.
Suport de gestió i serveis en els processos associats als estudis de grau, màster i doctorat, d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de la Facultat d'Òptica i Optometria.