Comparteix:

|ARIS| Àrea de Gestió de recursos i serveis

Suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal i d'equipaments i serveis.

Gestió Econòmica

A la gestió econòmica de la Facultat podeu trobar la informació necessària per a despatxar i/o tramitar els diferents temes relacionats amb l'execució del pressupost del nostre centre. També ens encarreguem de fer el seguiment d'aquest pressupost, la comptabilització de les despeses, la gestió de les visites de professors externs, les beques de col·laboració amb la docència o la gestió de les comandes de material d'oficina entre d'altres.

També analitzem les demandes dels nostres usuaris, tant interns com externs, i oferim informació, assessorament i suport tècnic en el cas que sigui necessari.

 

Contacte

Responsable: Josep Maria Llaquet Pibernat

Persona de contacte: Mònica Albarran
Telèfon: 937 398 915

INFORMACIÓ D'INTERÈS