Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual / Programes de mobilitat / Vols marxar?

Vols marxar?

Abans de marxar

 • Consultar la informació general a la web de RI de la UPC
 • Consultar la informació de les universitats de destí
 • Sol·licitar els plans d'estudi de la universitat de destí
 • Sol·licitar la plaça per l'e-Secretaria

Una vegada resolta la convocatòria:

 • Entregar els documents a la responsable de RI: Learning agreement, - Precompromís de matrícula de Grau o Precompromís de matrícula de Màster.
 • Fer la sol·licitud dels ajuts econòmics
 • Comunicar al responsable de RI les dates exactes del període de mobilitat
 • Matricular-se a la Secretaria Acadèmica de la FOOT
 • Tramitar l'allotjament, assegurances, bitllets, viatge...

A l'arribada
A l'arribada a la universitat de destí:

 • Contactar amb el/la responsable acadèmic/a i confirmar les assignatures, si hi ha qualsevol canvi notificar-ho per email al responsable de RI de la FOOT
 • Enviar a la universitat d'origen el certificat d'arribada


Abans de tornar

 • Comunicar la data aproximada d'arribada de les notes
 • Portar el certificat d'estada degudament signat i segellat


A la tornada

 • Entregar certificat d'estada al responsable de RI i emplenar l'enquesta on line de finalització de l'estada


El pla de convalidacions segueix les següents directrius:

 • Abans de signar el Learning Agreement amb la universitat de destí cal formalitzar l’Acord Acadèmic amb el vist-i-plau del VRI i de la VPA. En aquest acord consten les assignatures que es faran a destí i les corresponents que es convalidaran de tornada.
 • Les mobilitats internacionals, en principi, es faran duran el primer quadrimestre de tercer curs. Els destins que corresponen millor amb les assignatures del 1Q de 3er són: Helsinki, Milà, Pàdua, Minho.
 • Si la mobilitat és al 2Q de 3er, els únics destins possibles són Cardiff o Aston.
 • La mobilitat per fer el TFG només és possible a Minho i Aalen (cal acreditar coneixement d’alemany).
 • En alguns casos només es podran convalidar les assignatures cursades a destí per assignatures optatives.
 • Si durant l’estada es produeix algun canvi al Learning Agreement, aquest canvi serà prèviament acordat pel VRI i la VPA i es veurà reflectit en un nou Acord Acadèmic.
 • Si l’estudiant no supera alguna de les assignatures a destí caldrà re-avaluar el pla de convalidacions (VRI, VPA).