Vés al contingut (premeu Retorn)

Curs 2020/21. Matrícula de tardor estudiants de cursos anteriors

Calendari matrícula 2020/21 i d’Avaluació Curricular 2019/20-2

 

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

MATRÍCULA: Estudiants no nous: 28, 29 i 30 de juliol, per internet, segons l’ordre assignat a e-secretaria.

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 2012  (60 ECTS)

MATRÍCULA: Estudiants no nous: 28, 29 i 30 de juliol, per internet, segons l’ordre assignat a e-secretaria.

 

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (PAEs) i RECONEIXEMENT d’ALTRES ACTIVITATS 

 • 21 de juliol de 2020, darrer dia per:  (excepte estudiants amb beca)

- matricular les PAEs estiu 2020 (corresponen al 2019/20-2)

- lliurar l’informe de les PAEs a avaluar

- sol·licitar el reconeixement per experiència laboral i/o altres activitats

 • 21 de juliol de 2020, darrer dia per sol·licitar (eSecretaria) la incorporació de PAEs a la matrícula 2020/21-1

 

PERMANÈNCIA  Tràmit per la eSecretaria

Resolució 752/2020, de 7 de maig, del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual s’estableixen Criteris Acadèmics per l’adaptació del format presencial de docència al no presencial per tal de finalitzar el curs acadèmic 2019-20 en el context de l’estat d’alarma generat per la COVID-19,en el seu punt 4 indica:
Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:

 •  Els terminis per assolir el rendiment mínim en la fase inicial dels estudis de grau i de rendiment mínim en el primer any acadèmic, tant dels estudis universitaris de grau com de màster, queden ampliats en dos quadrimestres pels estudiants amb matrícula activa el segon quadrimestre del curs 2019-20.
 •  En el càlcul dels paràmetres de seguiment de progrés de l’estudiantat no es tindran en compta les qualificacions del segon quadrimestre o les anuals del curs 2019-20, si aquestes poden condicionar la matrícula de cursos posteriors, suposar la seva desvinculació o qualsevol altre efecte acadèmic.

AVALUACIÓ CURRICULAR:
el 22 de juliol de 2020 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L’AVALUACIÓ  CURRICULAR  (publicació resultats el 23 de juliol)

 

SOL·LICITUD DE TÍTOL

Si es vol fer el tràmit al mes de juliol, excepte els dies de matricula 28, 29 i 30 juliol, cal consultar el següent enllaç tràmit Nou període de sol·licitud, a partir del 16.09.2020. S'està treballant per poder fer la tramitació on-line

 

COM REALITZAR LA MATRÍCULA

per INTERNET, a través d'eSecretaria

 • als estudis de Màster la matrícula és anual.

 • als estudis de Grau la matrícula és quadrimestral (al Juliol i Febrer)

QUAN: els dies 28, 29 i 30 de juliol de 2020, segons dia i hora assignats a l'ordre de matrícula que es publicarà a e-secretaria el 27 de juliol.  

ORDRE DE MATRÍCULA:    Al següent document es pot consultar els criteris que es tenen en compte a l'hora d'establir l'ordre de matrícula.   [Criteris per a establir l'ordre de matrícula].

PAGAMENT: Si el quadrimestre passat no tenies el pagament domiciliat i ara vols fer-lo domiciliat i/o fraccionat, caldrà complimentar a la e-secretaria l'ordre SEPA i lliurar l'original signat a la Secretaria de la FOOT

 

Normatives a tenir en compte

 • Les assignatures del  primer i del segon quadrimestre del estudis (assignatures de la 370501 a la 370509)  forçosament s’han de matricular al mateix grup.  La resta d'assignatures, les podeu matricular a qualsevol grup, però és preferible matricular totes al mateix grup.
 • No poden matricular-se assignatures noves deixant-ne de pendents (tret que la nota sigui igual o superior a 4)
 • Màxim de crèdits a matricular per quadrimestre és 36 (no hi ha límit mínim), aquest límit no s’aplica durant la Fase Inicial dels estudis. Als estudis de Màster no hi ha límitació de crèdits.

 • PAEs: (Pràctiques acadèmiques externes) si voleu matricular PAEs per al 2020/21 i que se us incloguin a la matrícula, caldrà que ho sol·liciteu per la eSecretaria (tràmit “afegir UD a la matrícula” indicant el nombre de crèdits PAEs a matricular i el nombre de crèdits que en total matriculareu.  Si el nombre és superior a 36, cal sol·licitar permís per matricular més crèdits)

a) aprovats TOTS els crèdits obligatoris (excepte en els estudis de Máster)

b) matriculats tots els crèdits optatius pendents per acabar la carrera, incloses les PAEs:   Això  implica que si es tenen matriculades i  NO AVALUADES les PAEs, per poder matricular el TFG, prèviament caldrà demanar-ho (eSecretaria ---  ALTRES,   text: “sol·licito matricular el TFG amb PAEs pendents avaluar”  i a la matrícula contestar que NO matricula els darrers crèdits de la carrera).

MOLT IMPORTANT: Grups de matrícula del Treball final de Grau: si el TFG és de 18+6, t’has de matricular al grup acabat en 06; si és de 24, et correspòn el grup 24.

 IMPRESCINDIBLE PER A PODER REALITZAR LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES: Certificat de Delictes Sexuals


Aspectes importants abans de la matrícula

del 16 de juny al 15 de juliol es pot sol·licitar (exclusivament per la e-Secretaria apartat TRÀMITS):

 • Si no t'has matriculat el quadrimestre passat, sol·licitar ser inclòs en l’ordre de matrícula.
 • Consulteu al vostre expedient si figuren reflectides correctament les condicions econòmiques (família nombrosa vigent, borsa de matrícules d'honor...).  Si ha caducat el títol de Família Nombrosa, haureu de presentar  abans del 15 de juliol, a la Secretaria, l'original+fotocòpia del document de la renovació; en cas contrari s'haurà d’abonar la totalitat de la matricula i sol·licitar, si escau, devolució de preus públics dins els terminis establerts.
 • Afegir UD (assignatures) al potencial de matrícula

 • Ampliar el màxim permès de crèdits a matricular (si voleu matricular més de 36 crèdits)

 • Poder matricular TFG amb PAEs pendents

 • Treure l'obligatorietat de matricular una assignatura

  Resolució el 24 de juliol de 2020


Modificació de la matrícula

Canvi de grup, d'assignatura, etc....Els tràmits s'han de realitzar exclusivament per la e-Secretaria, a l'apartat TRÀMITS, durant el termini següent: Sol·licituds els dies 28 a 31 de juliol, Resolució al setembre.

IMPORTANT: Els canvis de grup per motius laborals seràn denegats.

La carpeta de matrícula es pot recollir a la Consergeria de la FOOT presentant l'imprès de la matrícula.

Informació important per a la matrícula (preus, beques, pagament, preguntes freqüents)