Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques de coodinadors del programa SALSA'M

Vols fer de coordinador del programa SALSA'M i guanyar 6 crèdits? El termini de presentació de la sol·licitud de beca és del 3 de juny de 2017.
Beques de coodinadors del programa SALSA'M

Curs 2017-2018, primer quadrimestre


 • Qui pot sol·licitar la beca?

L'oferta s'adreça a estudiants l'EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB.

 • Nombre de beques ofertes

9 beques

 • Requisits

- Estar matricular en estudis de grau de la UPC durant el curs acadèmic en què està en vigor la beca.
- Haver superat 120 crèdits a la UPC.

 • Llengües

- Català i castellà.
- Coneixements d'anglès (nivell B2.2).
- Es valorarà el coneixement d'altres llengües.

 • Habilitats interculturals

Es valorarà el domini d'habilitats interculturals i la capacitat de desenvolupar-se en contextos multilingües.

 • Habilitats personals

Es valorarà la capacitat de comunicar-se de forma oral i per escrit amb altres persones i la capacitat de treballar en equip i ser flexible.

 • Tecnologies de la informació i la comunicació

Es valorarà l'experiència en gestió de xarxes socials i l'ús d'eines 2.0.

 • En què consisteix la beca?

El becari o la becària participarà en el programa Salsa'm realitzant-hi activitats lingüístiques i culturals i fent-hi tasques de seguiment, coordinació, suport i difusió.

 • Funcions

Caldrà dur a terme funcions com ara el disseny d'activitats, l'assistència acadèmica, l'acompanyament personalitzat, la dinamització lingüística, l'animació cultural, la difusió de recursos lingüístics, la gestió de xarxes socials, el seguiment de mentors i la coordinació amb la resta de becaris.

 • Durada del nomenament

4 mesos (10 hores setmanals).
Del 15 de de juny al 15 de novembre de 2017.

 • Dedicació i disponibilitat

10 hores setmanals, tres de les quals seran presencials i tindran lloc Servei de Llengües i Terminologia (cal tenir disponibilitat horària els matins i migdies).

 • Reconeixement d'ECTS

Els estudiants de grau que així ho desitgin poden sol·licitar el reconeixement de crèdits per la beca:
- Nombre de crèdits que es poden sol·licitar: 6 ECTS, corresponents a 150 hores.
- Cost aproximat dels crèdits: 36 € (a càrrec de l'estudiant).

 • Import de la beca

Import íntegre mensual: 236,70 € (inclou la Seguretat Social i l'IRPF). Està calculat d'acord amb la taula retributiva vigent.
En aplicació del RD1493/2011, de 24 d'octubre, les persones beneficiàries hauran d'estar afiliades al Règim de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comunes i professionals.
La dotació econòmica d'aquesta beca va a càrrec del Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa.

Afiliació a la Seguretat Social
Cal disposar del número d'afiliació a la Seguretat per iniciar la beca.

Beques ofertes

Per al primer quadrimestre del curs 2017-2018, s'ofereixen les beques següents:

- Una beca per a l'estudiantat de la FIB (codi 985).

- Una beca per a l'estudiantat de l'ETSETB (codi 989).

- Una beca per a l'estudiantat de l'ETSECCPB (codi 988).

- Una beca per a l'estudiantat de l'EEBE (codi 982).

- Dues beques per a l'estudiantat de l'ETSAB (codi 986 i codi 987).

- Una beca per a l'estudiantat de l'ESEIAAT i FOOT (codi 981).

- Una beca per a l'estudiantat de l'ESAB i EETAC (codi 984).

- Una beca de coordinador general per a l'estudiantat de l'EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB (codi 983).

Com se sol·licita una beca?
Llegeix la informació general.
Accedeix a la llista de convocatòries obertes, busca el codi, clica l'enllaç de la beca que t'interessi i tramita la teva inscripció.

Termini de presentació de la sol·licitud de beca
3 de juny de 2017.