Comparteix:

Com pots ser tutora o tutor d'estudiants en pràctiques

Com a professional en exercici, pots participar en el procés formatiu de l'estudiantat com a tutora o tutor d'estudiants del Grau en òptica i optometria durant el seu Pràcticum Extern

El Practicum Extern

El Practicum Extern constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat universitari i supervisada per la Universitat, l’objectiu de les quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i així afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

L'estudiant haurà de fer una estada a l'empresa per un total de 500h i tindrà assignat un tutor FOOT per fer-ne el seguiment.

Per a més informació, pots consultar l'apartat web específic de Practicum Extern FOOT i/o et pots adreçar un email   

Enllaços relacionats