Share:

Centre Universitari de la Visió (CUV)

Centre Universitari de la Visió

El Centre universitari de la Visió (CUV), és la clínica de la Facultat d’Òptica i Optometria, on els alumnes hi fan les pràctiques clíniques i posen a prova  tots els coneixements que han adquirit al llarg del seus estudis.