Comparteix:

Simultaneïtat d'estudis

Definició de conceptes

La simultaneïtat d'estudis és el tràmit que ha de realitzar un estudiant que, cursant estudis universitaris en un centre, decideix iniciar-ne de nous en un altre centre universitari, sense abandonar els primers.

Característiques

Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir-ne prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària de la Generalitat.

Aquest procediment fa referència a la simultaneïtat d'estudis en el cas del Grau en Òptica i Optometria.  En el cas del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió no cal que l'estudiant realitzi cap tràmit previ si vol simultaniejar diversos estudis d'aquell nivell.

Procediment i terminis

Si el centre en què l'estudiant vol iniciar els nous estudis és la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, i n'ha obtingut plaça mitjançant el procés de preinscripció universitària,  prèviament a la primera matrícula, el que haurà de fer és:

  • Si es tracta d'estudiants procedents d'altres universitats: presentar a la Secretaria de la FOOT la sol·licitud del trasllat d'expedient de la universitat d'origen (excepte si aquesta institució no el tramita).
  • Si es tracta d'estudiants procedents de la mateixa UPC: una instància demanant l'autorització de simultaneïtat d'estudis. A la instància caldrà que hi afegeixi el justificant d'assignació de plaça.
  • Presentar la documentació esmentada en els dos punts anteriors a la FOOT, en el moment de fer la matrícula.

Normativa relacionada

Per al Grau en Òptica i Optometria


Per a qualsevol dubte que tingueu de caire acadèmic, està a la vostra disposició el següent telèfon:
93 739 83 59.