Share:

El CUV i la seva Acció Social

 Acció social del Centre Universitari de la Visió

El Centre Universitari de la Visió (CUV) és la clínica de la Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT), on els alumnes hi fan les pràctiques clíniques i posen a prova tots els coneixements que han adquirit al llarg del seus estudis seguint un model d’aprenentatge i servei pioner a Europa.

Atenem persones en situació de vulnerabilitat procedents dels Serveis Socials de 65 ajuntaments i entitats socials d’arreu de Catalunya. Els pacients són atesos per estudiants de la FOOT, supervisats pel seu professorat. En cas que el pacient ho necessiti, li proporcionem ulleres o lents de contacte que aporten de manera desinteressada empreses del sector.

Aquest projecte es troba en el marc de la innovació social impulsada pel Centre Universitari de la Visió.

En el marc de l’acció social, cada any s’atenen  2200 pacients, aproximadament

- infants: 14%

- joves i adolescents: 12%

- adults: 74%

 

Mirades Solidàries

Mirades solidàries engloba tota l'acció social del CUV. 

A través de Mirades Solidàries, es faciliten serveis de salut visual a persones en situació de vulnerabilitat, en un entorn d'aprenentatge-servei.

Amb les accions que es fan a través de Mirades Solidàries es garanteix una atenció visual completa, es milloren les condicions de visió i qualitat de vida i es contribueix a generar igualtat d’oportunitats.