Share:

Col·laboracions

Col·laboracions locals

A més de l’atenció a la salut visual dels pacients derivats per les entitats i ajuntaments col·laboradors, el Centre Universitari de la Visió participa en projectes d'atenció a la salut visual de nenes, nens i adolescents en risc, amb l'objectiu de detectar i prevenir alteracions visuals que poguessin interferir en el seu procés normal d'aprenentatge, la seva autonomia personal i el seu desenvolupament. També impulsa projectes adreçats a altres col·lectius específics, com la gent gran i les persones amb discapacitats intel·lectuals. Alguns exemples d'aquests projectes són:


Et mirem als ulls

Impulsat per la Fundació Etnia Barcelona, el projecte té la missió de revisar la salut visual i proporcionar ulleres en cas necessari a infants i adolescents usuaris dels Centres Oberts de Catalunya.  Els estudiants de la FOOT hi participen com a voluntaris.


Infants del Sàhara i Bielorússia en acollida temporal 

Des de fa anys, en col·laboració amb ONG locals, el Centre Universitari de la Visió realitza campanyes anuals de vigilància de la salut visual de col·lectius específics, com és el cas de nens i nenes procedents de Bielorússia i el Sàhara. 


Centres de persones amb discapacitats intel·lectuals

El Centre Universitari de la Visió col·labora habitualment amb diversos centres de profunds en la detecció i tractament de la salut visual dels seus usuaris i usuàries. Treballem en l’establiment d’un acord de col·laboració amb la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya (CCCPC). Actualment, la CCCPC integra 32 entitats associades amb més de 2800 persones amb discapacitat psíquica.


Món de prop 

La FOOT i el CUV de la UPC col·laboren amb l'associació el Món de prop, mitjançant programes de formació per a professionals, la tutorització de pràctiques acadèmiques externes, l'organització d'activitats de divulgació i el desenvolupament de línies de recerca conjunta, la promoció de trobades nacionals i internacionals i l’edició de publicacions sobre temes d’interès comú, entre d'altres iniciaitves. Així mateix, el CUV i la FOOT col·laboren a en activitats relacionades amb la rehabilitació visual dirigida a pacients amb baixa visió i en la difusió i conscienciació socials envers aquesta condició visual.

Gràcies a aquesta col·laboració, els estudiants de grau i de màster de la Facultat milloren la seva formació tot accedint a la realitat que viuen les persones cegues o amb baixa visió.


Òptics x mÓn 

Òptics x mÓn és una organització no governamental sense ànim de lucre, que desenvolupa accions solidàries al tercer i quart món dins de l’àmbit professional i docent de l’Òptica i l'Optometria.

Òptics x mÓn va néixer el 1995 arrel de les intervencions puntuals, de brigades d'alumnes de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), després del conflicte dels Balcans.

La base social està integrada principalment per Òptics Optometristes, majoritàriament formats en Cooperació per al Desenvolupament i per assessors d’àmbits relacionats amb els objectius d'OXO.

 

Col·laboracions Internacionals

La col·laboració entre Ocularis i el Centre Universitari de la Visió  es desenvolupa a través de la participació en els projectes que mantenen amb l’activitat d’Ocularis a:

  • Moçambic: Formació de professionals en salut visual i cribratges a infants i adults
  • Senegal: Obertura d’un taller d’òptica i cribratges de salut visual a infants i adults
  • Grècia: Assistència a persones refugiades