Share:

Associacions

Som una Comunitat

L'etapa d'estudiant comporta l'adquisició d'un seguit de competències que caldrà desenvolupar en la pràctica diària, sigui quina sigui l'opció professional triada pel nou titulat o titulada.

Al llarg del període formatiu, es creen vincles molt especials entre l'alumne i l'Escola, que van més enllà de la relació estrictament acadèmica i administrativa. Aquest valuós vincle de confiança i afectivitat perdurarà per sempre més.

Un cop finalitzada aquesta etapa inicial de formació, la titulada i el titulat disposaran d'entorns específics per al desenvolupament satisfactori de la seva carrera, com ara associacions professionals o societats científiques.


La FOOT manté una estreta vinculació amb les més significatives d'aquestes entitats: